İngilizce alanında dört beceride yetenekliliği kanıtlayan IELTS kendi içinde academic ve general olmak üzere ikiye ayrılır ve ielts kursu bu ayrımlara göre adaylara ders verir.

Ielts kursu çalışma planı sınav formatında yazma, dinleme, okuma ve konuşma bölümlerinden oluşur. Sınavda dinleme, dört farklı kısma ayrılmaktadır, okuma 3 kısım ve 40 sorudan oluşmaktadır. Yazma bölümü 2 kısım, konuşma ise 3 kısımdan oluşur. Ielts kursu bu formata uygun olarak her bölüm için ayrı çalışma sistemi geliştirmiştir ve ielts kursu öğrencileri seviyelerine göre eğitim alırlar.

Konuşma sınavı dışında diğer bölümler IELTS’te aynı gün yapılır. Sınav süresi 2 saat 45 dakika sürdüğü için ielts kursu eğitmenleri, sınava hazırlanıldığı sürede öğrenciye sınav yanında süreyi iyi kullanmalarına yönelik tekniklerde verirler.