IELTS Sınav Günü

IELTS sınavına giderken aday kimlik kartını / pasaportunu yanında bulundurmalıdır. Bu bilgiler dışında aday sınavda yalnızca kalem ve silgi bulundurabilir. Cep telefonu, saat ya da diğer kişisel eşyalarla sınava girilememektedir.

* IELTS okuma sınavı 60 dakika sürmekte ve cevapları kağıda geçirmek için ekstra süre verilmemektedir. 60 dakika içerisinde cevaplarınızı kağıda geçiriniz.
* Sınavda kurşun kalem kullanınız. Tükenmez kalem ile doldurulan yanıtları bilgisayar değerlendirmemektedir.

IELTS Sınavı Kaç Gün Sürer

Bilindiği gibi IELTS dört bölümden oluşmaktadır. Bunlardan dinleme, yazma ve okuma sınavları ard arda yapılırken, konuşma sınavı aynı gün, diğer üç bölümden üç gün önce ya da daha ileri bir tarihte yapılabilmektedir. Dinleme, Okuma ve Yazma bölümleri birbiri ardına ara vermeden uygulanır. Sınav merkezinin organizasyonuna göre, Konuşma sınavı 3 gün önce, aynı gün veya sonraki bir tarihe düzenlenebilir.